Váš partner v oblasti revitalizace

Naše služby
Mám zájem

Představení

Společnost BIOTREND MORAVA s.r.o. je na trhu od poloviny roku 1996. Specializujeme se především na projekty revitalizací území, sanací a rekultivací starých ekologických zátěží, skládek a projektováním vodohospodářských a ekologických staveb. Poskytujeme poradenské a konzultační služby v oblasti ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství.

Zajištujeme komplexní servis pro města, obce, neziskové organizace i soukromý sektor potřebný pro získání dotace na projekty zaměření na ochranu a péči o přírodu a krajinu, zadržování vody v krajině, cirkulární ekonomiky a zkvalitňování nakládání s odpady.

Finančně podporujeme
Klub nemocných cystickou fibrózou
a projekt Cycling For Life